امکانات درگاه پرداخت پی استار

•  صفخه پرداخت شخصی جزو کاربردی ترین امکانات درگاه پرداخت پی استار است .  با استفاده از درگاه پرداخت شخصی می توان به سادگی دریافت پول را انجام داد .